Aktuelt fra Conventor

Conventor = Miljøfyrtårn

January 1, 2022

Hver eneste dag leser vi om viktige miljø-og klimautfordringer i mediene. Vi har tatt grep for å bli enda mer bærekraftige. Nå har vi blitt en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Dette betyr at våre arrangementer er grønne, og at miljøarbeid er en selvsagt oppgave i vårt daglige virke. Vi håper å inspirere andre til å gjøre det samme.

Våre ansatte er opptatt av klima og miljø, og er stolte av å bidra til å nå felles mål. Nå skal vi bli enda mer bevisste på vår egen innsats. Slik blir FNs bærekraftmål en del av vår nye strategi. Møteplassene vi skaper får en ekstra dimensjon.

Sammen med våre leverandører ogsamarbeidspartnere er vi med og skaper mange positive ringvirkninger gjennom Miljøsertifiseringen.

Vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar knyttes opp imot våre Grønne Konferanser, og her vil fokus være å skape kultur for grønn omstilling og være en bærekraftig samfunnsbygger.

«Å bli Miljøfyrtårn er konkret miljøarbeid. Det handler om å legge til rette for de gode valgene, både innad i egen organisasjon og i samarbeid med andre, og å integrere målrettet miljøarbeid i egen strategi. Vi håper å kunne inspirere andre til å gjøre det samme.»
- Tone Lise Asphol, Miljøfyrtårn i Conventor -

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Gjennom 2020 arbeidet vi for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn®. Vi ønsket å synliggjøre vår miljøprofil og ha et større fokus på grønne konferanser. Miljøfyrtårn er kanskje Norges mest kjente sertifiseringer for miljøarbeid, og var den første nasjonale ordningen som ble anerkjent av EU. For oss er en sertifisering her et kvalitetsstempel og en forpliktelse vi ønsket å være med på.

For å bli sertifisert må bedriften gjennom en grundig prosess. Sertifiseringen i Miljøfyrtårn er det. Vi kan kalle det en altomfattende prosess. Først og fremst gikk vi gjennom våre egne HMS-system, noe som ligger til grunn for hele prosessen. Så måtte vi kartlegge og rapportere våre egne rutiner og miljøhensyn. Blant annet må vi levere ny rapport hvert år og gjennom en resertifisering hvert 3. år. Kravene som pålegges bedriften handler om energiforbruk, redusere avfall, bruke miljømerkede varer og minske eget klimaavtrykk.

KONTAKT

SANDNES:
Greneveien 21, 4313 Sandnes

OSLO:
Rolfsbuktveien 12, 1364 Fornebu

Sertifisert virksomhet