STATOIL ASA

Conventor har hatt et langvarig samarbeid med Statoil. Samarbeidet innebærer at Conventor har vært leverandør til en rekke kongresser, arrangementer og møter i Statoil-regi. Blant arrangementene finnes jubileumsarrangementer for ansatte, fagkonferanser, lanseringer og kunderettede fagarrangementer.