OFFSHORE STRATEGIKONFERANSEN

Conventor var med å utvikle Offshore Strategikonferansen allerede på begynnelsen av 90-tallet. Offshore Strategikonferansen har deretter utviklet seg til å bli en av Norges viktigste møteplasser med nærmere 200 bedrifter som representerer 60-80 000 ansatte innen offshoreindustrien.

Conventor er fortsatt involvert i alle ledd i planleggingen og gjennomføring av Offshore Strategikonferansen. Målet med konferansen er kommunikasjon og dialog mellom foredragsholdere og publikum, som gjennomføres ved en rotasjon av deltakere under konferansen for å fremme nettverksbygging og en god diskusjon.

Se åpningsfilmen fra konferansen i 2014 i bildekarusellen nedenfor!

Foto © Kai Morten Bjorheim