EXPO 2012 YEOSU KOREA

I forbindelse med verdensutstillingen EXPO 2012 i Korea var ressurser fra Conventor en viktig del av teamet til Gyro. Vi hadde en sentral plass i attraksjonsutviklingen, logistikk og prosjektering, og alle kontraheringene i Korea. I tillegg ble Conventor tildelt oppgaven med leveranse og installasjon av alt AV-teknisk utstyr og spesialbelysning. Etter overlevering til Innovasjon Norge hadde Conventor driftsansvaret for at all formidlingsteknologi i paviljongen fungerte hver dag, hver time, hvert minutt under avviklingen i mai – august 2012.