BESØKSSENTER NORSK TIPPING

Etter en omfattende prekvalifisering og konkurranse valgte Norsk Tipping å inngå avtale med Box Office AS (Conventors datterselskap) om utvikling og ferdigstillelse av Opplevelsessenteret til Norsk Tipping på Hamar. For arbeidet ble det inngått en prosjekteringsavtale med Rambøll Norge og PWLabs. Sistnevnte har levert innhold og attraksjoner til Rockheim i Trondheim. Sentralt i Opplevelsessenteret er ”Drømmegeneratoren” dere ser på bildene nedenfor.

Foto © Luca Roncoroni