Statoil ASA

Conventor har hatt et langvarig samarbeid med Statoil. Samarbeidet innebærer at Conventor har vært leverandør til en rekke kongresser, arrangementer og møter i Statoil-regi. Blant arrangementene finnes jubileumsarrangementer for ansatte, fagkonferanser, lanseringer og kunderettede fagarrangementer.

Leave a Reply

Støperigaten 38, 4014 STAVANGER - Postboks 1535, 4093 STAVANGER • Wergelandsveien 7, 0167 OSLO
Telefon +47 51 52 90 99 • Faks +47 51 52 91 00 • post@conventor.com
©2014 Conventor, created by Miksmaster Creative