EXPO 2012 Yeosu Korea

I forbindelse med verdensutstillingen EXPO 2012 i Korea er ressurser fra Conventor en viktig del av teamet til Gyro. Vi har en sentral plass i attraksjonsutviklingen, logistikk og prosjektering, og alle kontraheringene i Korea. I tillegg ble Conventor tildelt oppgaven med leveranse og installasjon av alt AV-teknisk utstyr og spesialbelysning.

 

Etter overlevering til Innovasjon Norge har Conventor driftsansvaret for at all formidlingsteknologi i paviljongen fungerer hver dag, hver time, hvert minutt under avviklingen i mai – august 2012.

Leave a Reply

Støperigaten 38, 4014 STAVANGER - Postboks 1535, 4093 STAVANGER • Wergelandsveien 7, 0167 OSLO
Telefon +47 51 52 90 99 • Faks +47 51 52 91 00 • post@conventor.com
©2014 Conventor, created by Miksmaster Creative