Besøkssenter Norsk Tipping

Etter en omfattende prekvalifisering og konkurranse valgte Norsk Tipping å inngå avtale med Box Office AS (Conventors datterselskap) om utvikling og ferdigstillelse av Opplevelsessenteret til Norsk Tipping på Hamar. For arbeidet er det inngått en prosjekteringsavtale med Rambøll Norge og PWLabs. Sistnevnte har levert innhold og attraksjoner til Rockheim i Trondheim.
Sentralt i Opplevelsessenteret vil det bli etablert en ”Drømmegenerator”.
Senteret står ferdig i desember 2012.

Leave a Reply

Støperigaten 38, 4014 STAVANGER - Postboks 1535, 4093 STAVANGER • Wergelandsveien 7, 0167 OSLO
Telefon +47 51 52 90 99 • Faks +47 51 52 91 00 • post@conventor.com
©2014 Conventor, created by Miksmaster Creative